Certificering ISO 9001 en VCA behaald!

woensdag 4 mei 2022

Na een periode van voorbereiding met ondersteuning van Prevent Consultancy en PASS was het in april zover. Perfect Preventie heeft de ISO 9001:2015 en VCA her certificering behaald!

 

ISO 9001:2015

De onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instelling Normec NCK heeft Perfect Preventie officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze her certificering toont aan dat we onze bedrijfsprocessen beheersen en continu verbeteren waardoor Perfect Preventie voldoet aan de eisen en verwachtingen van klanten en/of andere belanghebbenden en daardoor de betrouwbaarheid en klanttevredenheid verhogen.


VCA*

Daarnaast heeft deze instelling na een her-audit Perfect Preventie opnieuw het VCA* 2017/6.0 toegekend gekregen. Met dit VCA* certificaat kan Perfect Preventie aantonen dat zij aan een groot aantal verplichtingen uit de Arbowet voldoet en dus veilig en verantwoordt te werk gaat. VCA* richt zich op zowel veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten (VGM) op de werkvloer als ook op het beleid, structuur en planvorming op het gebied van VGM.

We zijn met recht enorm blij en trots op het behalen van zowel ISO 9001:2015 als van de VCA* certificering!