Wel eens gehoord van een RI&E?

vrijdag 20 mei 2022
Regelgeving
Perfect_Facebook-Afbeelding_Bericht-LADDER_1080x1350px.jpg

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Deze zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplicht en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Inderdaad wel eens van gehoord, maar nog niets mee gedaan?

Het eerste doel van de RI&E is om inzicht te krijgen in alle risico’s binnen uw bedrijf. Dat gaat niet enkel om veiligheidsrisico’s of omgevingsrisico’s, maar ook om bijvoorbeeld psychosociale en fysieke risico’s of ergonomie.

Door het inventariseren van deze risico’s draagt een RI&E mede bij aan het verlagen van verzuim en het aantal ongevallen.

 

Plan van aanpak

Een van de onderdelen in de RI&E is het plan van aanpak (pva). Dit is een overzicht van concrete acties, waarbij ook staat wanneer en door wie de acties worden gerealiseerd en (eventueel) wat het budget hiervoor is. Zo kunt u sturen op het verbeteren en het veiliger maken van de arbeidsomstandigheden. Ook is het helder wie er binnen de organisatie voor verantwoordelijk is. 

 

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

 

En als u niets doet?

Heeft u geen RI&E, of heeft u de documentatie rond de RI&E niet op orde, dan riskeert u een boete bij een controle van Inspectie SZW. De Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbo-wetgeving houden. De hoogte van de boete kan oplopen tot € 4.500,-. Naast het betalen van deze boete bent u uiteraard ook verplicht alsnog te voldoen aan de wettelijke eis om een RI&E en Plan van aanpak te hebben.

Wilt u van gedachten wisselen over het RI&E voor uw organisatie?
Neem dan contact met ons op via: +31 (0)45 – 8200 240
of mail met: info@perfect-preventie.nl